Anmäl dig här

21 september 08:00 - 09:30byBrick

Har du koll på hur effektiv din kommunikation verkligen är?

Kommunikationslandskapet har ändrats och målgrupperna finns idag i allt fler kanaler och kraven på att visa vilka insatser som ger vilka resultat och vilken effekt, blir allt större. Behoven att samordna budskap och jobba integrerat blir därför allt viktigare. 

Under frukostseminariet kommer vi att diskutera följande frågor: 

  • Vilka utmaningar inom mätning och utvärdering av integrerad kommunikation finns idag?
     
  • Hur gör man för att veta om man arbetar på rätt sätt? 
     
  • Hur kan man bevisa att kommunikationsinsatserna ger önskad och hållbar effekt? 
     
  • Och vad är egentligen mätpunkterna och måtten som påvisar effekt? 

På seminariet presenterar vi även AMECs ramverk för integrerad mätning, som lanserades i juni på AMECs årliga internationella konferens i London. 

Med ramverket presenterades även ett helt gratis webbverktyg som visar hur man kan tänka rörande mätning och utvärdering i stort och hur arbetet går till. Verktyget fungerar som en praktisk guide för att mäta och utvärdera värdet och effekten av det totala kommunikationsarbetet, oavsett disciplin eller kanal.

Seminariet är kostnadsfritt och en del av AMEC Measurement Month.

Tid och plats

21/9 kl. 08.00-09.30 i byBricks lokaler på Badhusgatan 8 i Västerås. 

Vi bjuder på frukost från kl. 08.00.
Seminariet börjar kl. 08.30 och pågår till kl. 09.30.

Anmäl dig här

Seminarieledare

Ann-Sofie Krol
CEO

Ann-Sofie Krol är VD på byBrick Insight och har lång erfarenhet och särskild kompetens inom strategisk kommunikation, mätning och analys av kommunikation och dess effekter.
Ann-Sofie är även skandinavisk talesperson för AMEC.

Läs mer

I samarbete med

AMEC @amecOrg

International Association for the Measurement and Evaluation of Communication

Världens största branschorganisation för kommunikationsresearch, omvärldsbevakning och insiktsarbete.

AMEC Measurement Month 2016 är ett globalt program av aktiviteter som syftar till att uppmärksamma vikten av PR- och kommunikationsmätning och utvärdering.

Sveriges Kommunikatörer @skommunikatorer

Sveriges Kommunikatörer är ett nätverk med över 7 000 kollegor som arbetar med kommunikation. 

Organisationen erbjuder kompetensutveckling, nätverk och omvärldsbevakning som syftar till att vara ett relevant och konkret stöd i kommunikatörens yrkesvardag.